{גרסה} תאימות
{גרסה} תאימות

דף זה מפרט את ההתקדמות של ScummVM בכל הקשור לתאימות משחק פרטנית. אנא שימו לב שרשימה זו חלה על הגרסאות באנגלית של משחקים. אנו מנסים לבדוק גרסאות רבות של משחקים, אולם יש לעיתים בעיות בשפות אחרות.

לחץ על שם המשחק כדי להציג את התווים המלאים של המשחק.

כמו כן, זוהי התאימות של המהדורה היציבה של {גרסה}, לא של המאגר הנוכחי / builds יומי . הסטטוס של אלה ניתן למצוא בתרשים תאימות פיתוח .

אתה יכול גם לראות את תרשים התאימות למהדורות אלה:

Note: ScummVM does not include any games. To play one of the game listed on this page you will need to have your own copy of the game and add it to ScummVM. Some games are available for free on our Game downloads page. For other games see the Where to get the games page on our wiki. For information on how to add games to ScummVM see the documentation.

עודכן לאחרונה: 23 באוק׳ 2021

מפתח צבעים
לא נבחן שבור דפוק טוב מעולה Updated
Humongous Entertainment תרשים תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Backyard Baseball baseball דפוק
Backyard Baseball 2001 baseball2001 שבור
Backyard Football football דפוק
Backyard Football 2002 football2002 שבור
Big Thinkers!: 1st Grade thinker1 טוב
Big Thinkers!: Kindergarten thinkerk טוב
Blue's ABC Time Activities bluesabctime לא נבחן
Blue's Clues: Blue's Birthday Adventure bluesbirthday דפוק
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear מעולה
Fatty Bear's FunPack fbpack מעולה
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse freddi2 טוב
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell freddi3 טוב
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch freddi4 טוב
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cove freddicove טוב
Freddi Fish and Luther's Maze Madness maze טוב
Freddi Fish and Luther's Water Worries water טוב
Freddi Fish and the Case of the Missing Kelp Seeds freddi טוב
Let's Explore the Airport with Buzzy airport טוב
Let's Explore the Jungle with Buzzy jungle טוב
Let's Explore: The Farm - With Buzzy farm טוב
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning aren't so Frightening pajama2 טוב
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet pajama3 טוב
Pajama Sam's Lost & Found lost דפוק
Pajama Sam's SockWorks socks טוב
Pajama Sam: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama טוב
Putt-Putt Enters the Race puttrace טוב
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon מעולה
Putt-Putt Joins the Circus puttcircus טוב
Putt-Putt Joins the Parade puttputt מעולה
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo טוב
Putt-Putt Travels Through Time putttime טוב
Putt-Putt and Fatty Bear's Activity Pack activity מעולה
Putt-Putt and Pep's Balloon-O-Rama balloon טוב
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog טוב
Putt-Putt's Fun Pack funpack מעולה
SPY Fox in Cheese Chase chase טוב
SPY Fox in Hold the Mustard mustard טוב
Spy Fox 2: "Some Assembly Required" spyfox2 טוב
Spy Fox in "Dry Cereal" spyfox טוב
Spy Fox: "Operation Ozone" spyozon טוב
Revolution תרשים תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Beneath a Steel Sky sky מעולה
Broken Sword II: The Smoking Mirror sword2 טוב
Broken Sword: The Shadow of the Templars sword1 טוב
LucasArts תרשים תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Full Throttle ft טוב
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis מעולה
Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure indy3 טוב
Loom loom מעולה
Maniac Mansion maniac טוב
Maniac Mansion: Day of the Tentacle tentacle מעולה
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 מעולה
Passport to Adventure (Indiana Jones and the Last Crusade, The Secret of Monkey Island, Loom) pass מעולה
Sam & Max: Hit the Road samnmax מעולה
The Curse of Monkey Island comi טוב
The Dig dig טוב
The Secret of Monkey Island monkey מעולה
Zak McKracken and the Alien Mindbenders zak טוב
Adventure Soft תרשים תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer simon1 מעולה
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe simon2 מעולה
The Feeble Files feeble מעולה
Other תרשים תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Flight of the Amazon Queen queen מעולה
Gobliiins gob1 מעולה
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite טוב
The Legend of Kyrandia kyra1 טוב