{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The 7th Guest t7g מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Unsupported Platforms:

  • Philips CD-i
  • iOS
  • Macintosh

Additional Notes:

  • The MT-32 instrument definitions aren't supported yet, so it will play with wrong instruments
  • The CD-i version doesn't use Groovie, so it will never be supported.