תאימות 1.3.1
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Discworld dw מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS
  • PlayStation

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • PSX version is missing music support

Links