{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia: Book 3 - Malcolm's Revenge kyra3 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes:

  • Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory