{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Toonstruck toon מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Requires the toon.dat resource file to be placed in the game directory
  • Occasional graphical glitches