{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Discworld 2: Missing Presumed ...!? dw2 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS

Links