{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • 3DO
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Links: