{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Goblins Quest 3 gob3 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • Issues with the mouse cursor visibility
  • No support for original font and music files in Macintosh version
  • The number of used jokers isn't saved correctly. You'll always have 5 to spend again after loading

Links: