תאימות 1.6.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Hoyle: Official Book of Games - Volume 2: Solitaire hoyle2 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links