{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! kq5 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • PC-98
  • Windows

Additional Notes

  • Music in the Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links