{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia: Hand of Fate kyra2 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • FM Towns
  • PC-98

Links: