תאימות 1.6.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood longbow מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.