{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Maniac Mansion maniac טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh
  • NES

Unsupported Platforms

  • Apple II
  • Commodore 64

Additional Notes

  • Minor graphical glitches in NES version

Links