{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Manhunter 2: San Francisco mh2 טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS

Additional Notes

  • Apple IIgs version has no sound

Links