{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head To Your Feet pajama3 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Macintosh
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • PlayStation

Additional Notes:

  • PlayStation 1 version doesn't use SCUMM, so will never be supported

Links: