{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Hero's Quest: So You Want to Be a Hero qfg1 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • PC-98

Additional Notes:

  • Music in the Amiga versions may have glitches

Links: