{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Quest for Glory II: Trial by Fire qfg2 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga versions may have glitches

Links