{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer simon1 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Acorn 32-bit
  • Amiga
  • DOS
  • Windows

Additional Notes:

  • No music in Acorn disk version

Links: