{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Maniac Mansion: Day of the Tentacle tentacle מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS

Additional Notes

  • Maniac Mansion isn't playable on Ed's computer. To play the included copy, use 'Add Game' from the main ScummVM launcher and select the MANIAC directory inside the DOTT game directory

Links