{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Police Quest: In Pursuit of the Death Angel pq1sci מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS