תאימות 2.0.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Police Quest: In Pursuit of the Death Angel pq1sci מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.