{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Shivers shivers מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Windows

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Links