{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Maniac Mansion: Day of the Tentacle tentacle מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Maniac Mansion isn't playable on Ed's computer. To play the included copy, use 'Add Game' from the main ScummVM launcher and select the MANIAC directory inside the DOTT game directory