{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Zork: Grand Inquisitor zgi טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Windows

Additional Notes:

  • The hires MPEG2 videos of the DVD version aren't supported yet. The lowres videos are used instead