{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Castle of Dr. Brain castlebrain מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes:

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links: