{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Discworld dw מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh
  • PlayStation

Additional Notes

  • PSX version is missing music support

Links