{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Putt-Putt's Fun Pack funpack מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • 3DO
  • DOS

Links