{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery gk2 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Macintosh

Additional Notes:

  • Video files in the original (1.0) release are corrupt (bad A/V sync)

Links: