תאימות 2.1.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Gobliiins gob1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Philips CD-i
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Problems with music in the Macintosh version

Links