{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Gold Rush! goldrush טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Apple IIgs
  • Atari ST
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS
  • Macintosh

Links