{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Linux
  • Macintosh
  • macOS
  • PC-98
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Amiga

Links: