תאימות 2.1.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Inherit the Earth: Quest for the Orb ite מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS
  • Linux
  • Macintosh
  • macOS
  • PC-98
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Amiga

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.