{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow kq6 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Links