{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Monkey Island 2: LeChuck's Revenge monkey2 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • Demo version often crashes due to missing resources, since it was never meant to be playable
  • No support for playing back the recorded file of gameplay in demo version
  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM

Links