{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender nebular טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • DOS

Additional Notes

  • Original floppy version must be installed using DosBox before game is playable.

Links