{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
...A Personal Nightmare pn טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Additional Notes:

  • Minor spacing glitches with charset
  • No day to night fading in Amiga and Atari ST versions

Links: