{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Police Quest 3: The Kindred pq3 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes:

  • Music in the Amiga versions may have glitches

Links: