{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Quest for Glory I: So You Want To Be A Hero qfg1vga מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh

Links