{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Ringworld: Revenge of the Patriarch ringworld טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • DOS

Links