{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel scalpel טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • DOS

Unsupported Platforms

  • 3DO

Links