{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Space Quest III: The Pirates of Pestulon sq3 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Unsupported Platforms:

  • Macintosh

Additional Notes:

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links: