תאימות 2.1.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The 7th Guest t7g מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS
  • iOS
  • Macintosh
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Philips CD-i

Additional Notes

  • The CD-i version doesn't use Groovie, so it will never be supported.

Links