{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble woodruff מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Windows

Additional Notes

  • Issues with the mouse cursor visibility

Links