{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Arthur's Birthday arthurbday טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Macintosh
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • The 2.0 version is not supported yet

Links: