{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Indiana Jones and the Fate of Atlantis atlantis מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM

Links