תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Bear Stormin' brstorm מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS

Links