תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Harlan Ellison: I Have No Mouth, and I Must Scream ihnm טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.