{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Labyrinth of Time lab טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms:

  • Amiga

Links: