{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Lost in Time lit מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Windows

Additional Notes:

  • Issues with the mouse cursor visibility

Links: