{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Loom loom מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • FM Towns
  • PC Engine

Additional Notes:

  • The Roland update from LucasArts is required for MIDI support in the EGA version
  • There is no support for the Macintosh interface
  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
  • PC-Engine Kanji version requires the system card ROM