{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Journeyman Project: Pegasus Prime pegasus טוב

Support Level

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Occasional video graphical glitches

Links