{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Return to Zork rtz טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS
  • FM Towns
  • PC-98

Unsupported Platforms:

  • 3DO
  • Macintosh
  • PC-FX
  • PlayStation
  • Sega Saturn

Additional Notes:

  • Only soundblaster music is played. MIDI music playing/MT32 instrument mapping needs more work

Links: